ExpressInvoice
Niet ingelogd

Verklaring inzake gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming

Hartelijk welkom op de website van Paragon Communicatie Services B.V. Wij zijn blij met uw interesse in onze onderneming en in onze producten en diensten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens verwerkingstransacties binnen het gehele bedrijfsproces. Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens behandelen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn afzonderlijke gegevens over de persoonlijke of materiële omstandigheden van specifieke of identificeerbare natuurlijke personen. Dit betreft onder meer gegevens zoals uw juiste naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Informatie die niet rechtstreeks verband houdt met uw persoonlijke identiteit, zoals uw favoriete websites of het aantal bezoekers van een bepaalde website, valt niet onder de noemer persoonsgegevens.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u onze webpagina’s bezoekt wordt, ook ten behoeve van de systeembeveiliging, een aantal gegevens standaard tijdelijk op onze webservers opgeslagen. Het gaat om de verbindingsgegevens van de computer waar u uw aanvraag van verzendt en van de webpagina’s die u bezoekt, de datum van uw bezoek, de identificatiegegevens, het type browser, het gebruikte bestuurssysteem en de website van waaruit u ons bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyse, maar u als gebruiker blijft in deze gevallen anoniem. Meer specifieke persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet opgeslagen tenzij u die gegevens vrijwillig verstrekt, bijv. tijdens uw registratie, voor het afsluiten van een overeenkomst of in verband met een informatieaanvraag.

Het gebruiken en doorsturen van persoonsgegevens
Alle bij
Paragon Communicatie Services B.V binnenkomende gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt overeenkomstig de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens zoals die op enig moment van kracht zijn, en uitsluitend ten behoeve van het afsluiten van een overeenkomst en het waarborgen van onze legitieme zakelijke belangen met betrekking tot de advisering van en dienstverlening aan klanten en het op de desbetreffende vereisten afstemmen van productontwerp en prijsstelling. Wij gebruiken dergelijke gegevens ook voor productgerelateerde analyse en marketingdoeleinden, maar uitsluitend indien u daar vooraf expliciet mee hebt ingestemd. Uw persoonsgegevens worden niet doorgestuurd naar of anderszins kenbaar gemaakt aan derden behoudens voor zover dit noodzakelijk is om een overeenkomst te kunnen afsluiten of indien u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Zo kan het noodzakelijk zijn dat wij uw adres en ordergegevens doorsturen naar onze leveranciers zodat zij bepaalde producten (relatiegeschenken, prijzen e.d.) kunnen verzenden of afleveren.

Herroepingsrecht

U hebt te allen tijde het recht om uw eenmalige instemming met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens te herroepen. Vanaf dat moment zullen uw gegevens niet langer worden verwerkt en worden zij desgewenst uit onze bestanden gewist.

 

Gebruik van cookies

In algemene zin maken wij op onze websites geen gebruik van cookies. Alleen als u gebruik maakt van de trackingfunctie bij verzenden kunt u besluiten uw verzendnummer via een cookie te bewaren. Deze gegevens zijn niet persoonlijk en blijven 28 dagen geldig. Het is mogelijk dat ook op gekoppelde pagina’s cookies worden gebruikt zonder dat wij u daarop attent kunnen maken. De meeste browsers zijn zodanig geconfigureerd dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de functie voor het opslaan van cookies echter uitschakelen of uw browser zodanig configureren dat u een melding krijgt zodra er cookies worden verzonden.

 

Recht van inzage en openbare index van de procedures

Op uw verzoek zullen wij u overeenkomstig de geldende wetgeving informeren of en zo ja welke gegevens over uw persoon in onze bestanden zijn opgeslagen.

 

Gegevensbeveiliging

Paragon Communicatie Services B.V maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens die u aan Paragon Communicatie Services B.V hebt toevertrouwd te beschermen tegen al dan niet opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of bekendmaking aan onbevoegden. Onze maatregelen voor het waarborgen van gegevensbeveiliging zijn gebaseerd op de algemeen erkende normen voor informatiebeveiliging zoals voorgeschreven door ISO17799 en het basishandboek voor IT-beveiliging uitgebracht door het Duitse Nationale Instituut voor IT-beveiliging (BSI).